Untitled Document
Search astroshastra
Home | Direct Pay | Payment Options| Customer Care| Recommend this page | Track your Order| Site Map | Login Here
Yantras Rudraksh Beads Divine Idols Lucky Charms Feng shui Remedies Heera Sankh Parad Store Vastushastra Book Store Gems Store Puja Request Peace Oil Shaligram Shilas Crystal Store
23. 09. 2017
Home      Articles      

NAVAGRAHA CHALISA

Doha

Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II

Shree Surya (Sun) Stuti
Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kRipA jana jaani anatha I
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanU I
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha I
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara I

Shree Chandra (Moon) Stuti
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami I
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha I
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara I
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha I

Shree Mangala (Mars) Stuti
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata I
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamarI I
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasii I
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije I

Shree Budha (Mercury) Stuti
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahaN shubha kaja I
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana I
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana I
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami I

Shree Brashpati (Jupiter) Stuti
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva I
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani I
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara I
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama I

Shree Shukra (Venus) Stuti
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata I
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana I
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukharIi I
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja I

Shree Shani (Saturn) Stuti
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana I
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama I
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja I
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala I

Shree Rahu Stuti
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya I
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naama tumhara I
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja I
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu I

Shree Ketu Stuti
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari I
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala I
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana I
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari I

Navagraha Shanti Phal
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa I
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu I
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu I
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai I

Doha

Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara I
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara I
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa I
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa II

Articles Related Remedies

Lal Kitab Remedies For Planet Venus

Vedic Remedies For Mars In Horoscope

Manglik Dosha Or Kuja Dosha In Horoscope With Remedies

Pitradosh In Horoscope And Its Remedies

Lal Kitab Remedies For Planet Rahu

Shani Sade Saati Explained With Remedies

The Gaja-Kesari Yoga-1

Kaal Sarp Dosha In Horoscope

Results Of Kaalsarp Yogas

Manglik Dosha Or Kuja Dosha In Horoscope With Remedies
Related Articles
 • Gurva Names
 • House For Mother And Conveyance Or Sukhsthan Or 4th House In The Horoscope
 • Peaceful Sleep
 • Oliv Oil
 • Garun Puran Story
 • Stop Haressment
 • Bhagyasthan Or House 9 In The Kundali
 • Kemdrum Yoga In Horoscope


 • More Products

  Gold Plated Hanuman Yantra
  INR:500 
  USD:
  7.94

  Sri Mahalakshmi Samput Yantra
  INR:4054 
  USD:
  64.35

  Pitradosh Nivaran Silver Yantra
  INR:1999 
  USD:
  31.73

  Santan Gopal Yantra (5" X 4")
  INR:2076 
  USD:
  32.95

  Gold Plated Ganesh Yantra In Copper Plate In Colou
  INR:2800 
  USD:
  44.44

  Durga Pendant (Indonesian Beads) In Silver Chain
  INR:2745 
  USD:
  43.57

  Twelve Mukhi Rudraksha In Gold Pendant,Indonesian
  INR:8300 
  USD:
  131.75

  Saraswati Bliss Pendant (Indonesian Beads) In Silv
  INR:1560 
  USD:
  24.76

  Gayatri Pendant (Nepal Beads) In Red Thread
  INR:8535 
  USD:
  135.48

  3.15 Ratti Round Red Coral In Silver Pendant
  INR:7275 
  USD:
  115.48

  Moon Stone Pendant (9 Caret)
  INR:1550 
  USD:
  24.60

  Amethyst In Siver Pendant (7.50 Caret)
  INR:1750 
  USD:
  27.78

  American Diamond In Silver Pendant (9 Caret)
  INR:2080 
  USD:
  33.02

  Cats Eye (9.5 Caret) In Silver Pendant
  INR:4900 
  USD:
  77.78
  Adam's Pagination

  Total Astrology Books in Astroshastra Book Store: 732


  INR:150 USD:2.38
  Divisional Of Charts [English]


  INR:300 USD:4.76
  Relationship: Marriage,Love & Sex [English]


  INR:100 USD:1.59
  Anisth Garah [Hindi]


  INR:100 USD:1.59
  All About Dreams [English]


  INR:100 USD:1.59
  Swapna Vigyan [Hindi]  Page 1 of 147        1    2    Next

  Emerald

  Calming Oil

  Brass Ganesha Laxami

  Gauri Ganesh Indonesion Beads

  Heera Sankh 016

  SHANI HOMAM

  Durga Saptashati Path

  Shani Puja

  Brihaspati Abhishek

  KETU HOMA

  Surya Abhishekam

  VISHNU SAHASRANAMA PUJA

  RAJAGOPALAM PUJA

  KAAL SARP DOSH NIVARAN HOMAM

  NAVGRAH ABHISHEKAM

  BRIHASPATI HOMAM

  BIRTHDAY PUJA

  MANGAL HOMAM

  Adbhut Lakshmi Narayan Shaligram

  Lord Shiva

  Parad Durga (500 Gm)

  Crystal Shree Yantra On Turtle (50 Gm)

  Rooster(Metal)

  Emerald Stone

  Pink Tourmaline

  Collector Rudraksh- Ten Mukhi Rudraksh (28 MM)

  Seven Mukhi Indonesian Bead In Parad Beads

  Protection Oil

  Sunderkand

  Baglamukhi Maha Yantra(Gold Plated Panchdhatu)

  Seven Sisters
  Delicious Button Instagram
    Services - Remedies | Vastu | Academic Report | Career Report | Love Report | Hindu Puja Request| Marrige Report| Matchmaking| Astroshastra Family| Astrology Articles| Baby Names| Panchang| Auspicious Days| Newsletter
    Indian Store - Divine Idols | Yantras | Gems | Astro Combos | Rudraksha | Crystal | Tantra Items | Essential Oils | Mantra Stickers | Deity Images | Bhojpatra Yantra | Pyramids| Heera Shankh |
    Chinese Store - Feng Shui Items | Feng Shui Jewellery | Home Decor | Lucky Charms | Candle Store
    General Info - About us | Advertise | Partners | Feedback | Contact Us | Copyright | Privacy Policy | Disclaimer | Be Our Distributers| Testimonials | Payment Options | Site Map |
    Sister Sites - Artacarte.com | Astroshastra.net | Astroshastra.info | Rudraksh.info | Yantrashastra | Shaligram | Rudrakshabeads.co.in
  Copyright © 2001-2017ASTROSHASTRA, a brand by ROUGEOYANT GLOBAL .