Untitled Document
Search astroshastra
Home | Direct Pay | Payment Options| Customer Care| Recommend this page | Track your Order| Site Map | Login Here
Yantras Rudraksh Beads Divine Idols Lucky Charms Feng shui Remedies Heera Sankh Parad Store Vastushastra Book Store Gems Store Puja Request Peace Oil Shaligram Shilas Crystal Store
21. 01. 2018
Home      Articles      

NAVAGRAHA CHALISA

Doha

Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II

Shree Surya (Sun) Stuti
Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kRipA jana jaani anatha I
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanU I
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha I
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara I

Shree Chandra (Moon) Stuti
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami I
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha I
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara I
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha I

Shree Mangala (Mars) Stuti
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata I
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamarI I
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasii I
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije I

Shree Budha (Mercury) Stuti
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahaN shubha kaja I
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana I
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana I
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami I

Shree Brashpati (Jupiter) Stuti
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva I
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani I
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara I
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama I

Shree Shukra (Venus) Stuti
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata I
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana I
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukharIi I
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja I

Shree Shani (Saturn) Stuti
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana I
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama I
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja I
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala I

Shree Rahu Stuti
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya I
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naama tumhara I
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja I
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu I

Shree Ketu Stuti
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari I
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala I
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana I
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari I

Navagraha Shanti Phal
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa I
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu I
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu I
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai I

Doha

Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara I
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara I
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa I
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa II

Articles Related Remedies

Lal Kitab Remedies For Planet Sun

Vedic Remedies For Planet Rahu

Pitradosh In Horoscope And Its Remedies

Lal Kitab Remedies For Planet Rahu

Shani Sade Saati Explained With Remedies

Gand Mool In Horoscope

Kaal Sarp Dosha In Horoscope

Kaal Sarp Dosha In Horoscope

The Gaja-Kesari Yoga-1

Pitradosh In Horoscope And Its Remedies
Related Articles
 • Auspicious Date And Time Of Marriage
 • Basic Candle Spell
 • Skand Puran
 • Maraksthan Or House 8 In The Horoscope
 • Saturn In House 6
 • Shanya Names
 • Purans
 • Get Job


 • More Products

  Shani Yantra (6" X 5")
  INR:4054 
  USD:
  66.46

  Shukra Yantra Bhojpatra (Small)
  INR:500 
  USD:
  8.20

  Gold Plated Sampoorn Mahalakshmi Yantra (12x14)
  INR:11000 
  USD:
  180.33

  Kuber Yantra (silver Pendant)
  INR:1500 
  USD:
  24.59

  Vashikarn Yantra (6" X 5")
  INR:4050 
  USD:
  66.39

  Arogya Kanth Pendant (Indonesian Beads) In Red Thr
  INR:3860 
  USD:
  63.28

  One Mukhi(20mm-25mm) In Gold Pendant
  INR:13800 
  USD:
  226.23

  Power Pendant 9
  INR:11000 
  USD:
  180.33

  Two Mukhi (Indonesian) In Silver Pendant
  INR:475 
  USD:
  7.79

  Combination Of Gems In Pendant Form (Zircon, Neeli
  INR:4399 
  USD:
  72.11

  Lapis Lazuli Pendant With Chain(6 Carets App.)
  INR:790 
  USD:
  12.95

  African Ruby In Silver Pendant 8 Ct
  INR:8100 
  USD:
  132.79

  3.5 Ratti Round Red Coral Pendant
  INR:14300 
  USD:
  234.43

  American Diamond In Silver Pendant (7.15 Caret)
  INR:1080 
  USD:
  17.70
  Adam's Pagination

  Total Astrology Books in Astroshastra Book Store: 732


  INR:150 USD:2.46
  Divisional Of Charts [English]


  INR:300 USD:4.92
  Relationship: Marriage,Love & Sex [English]


  INR:100 USD:1.64
  Anisth Garah [Hindi]


  INR:100 USD:1.64
  All About Dreams [English]


  INR:100 USD:1.64
  Swapna Vigyan [Hindi]  Page 1 of 147        1    2    Next

  Crystal God Buddha(150 - 175 Gm)

  Brass Natraaj

  Shivling Shaligram

  Seven Sisters

  Fourteen Mukhi Nepal Rudraksha Bead In 5mm Fiv

  Shani/Saturn Japa/Japam

  Shukra Puja

  RAJAGOPALAM PUJA

  Mangal/Mars Japa/Japam

  Navgrah Puja

  KAAL SARP DOSH NIVARAN HOMAM

  Surya Puja

  Shri Tripur Bhairavi Homam

  AYUSHA HOMA

  DHANNUANTHARA PUJA

  SHUKRA HOMAM

  MAHA LAKSHMI PUJA

  KETU HOMA

  9- 17mm

  Nav Durga Shakti Pendant (Nepal Beads) In Silver C

  Radha Krishna Swarn Laksmi Narayan Shaligram

  Mangal Yantra Bhojpatra (Small)

  Arun Samhita Lal Book (Hindi)

  Chinese Sign - Horse

  Heera Shankh 042

  Raw Shvetark Ganpati

  Crystal God Buddha(150 - 175 Gm)

  Wealth Attraction Oil

  Parad Pyramid (50 Gm)

  Hessonite / Gomed (7.40 Caret Approx.)

  54- 2.75ct
  Delicious Button Instagram
    Services - Remedies | Vastu | Academic Report | Career Report | Love Report | Hindu Puja Request| Marrige Report| Matchmaking| Astroshastra Family| Astrology Articles| Baby Names| Panchang| Auspicious Days| Newsletter
    Indian Store - Divine Idols | Yantras | Gems | Astro Combos | Rudraksha | Crystal | Tantra Items | Essential Oils | Mantra Stickers | Deity Images | Bhojpatra Yantra | Pyramids| Heera Shankh |
    Chinese Store - Feng Shui Items | Feng Shui Jewellery | Home Decor | Lucky Charms | Candle Store
    General Info - About us | Advertise | Partners | Feedback | Contact Us | Copyright | Privacy Policy | Disclaimer | Be Our Distributers| Testimonials | Payment Options | Site Map |
    Sister Sites - Artacarte.com | Astroshastra.net | Astroshastra.info | Rudraksh.info | Yantrashastra | Shaligram | Rudrakshabeads.co.in
  Copyright © 2001-2017ASTROSHASTRA, a brand by ROUGEOYANT GLOBAL .